Vill du utveckla dig själv, vässa ditt CV och göra skillnad? Bli mentor i matematik för särskilt begåvade barn i glesbygd på distans!

Mentorskapet för särskilt begåvade barn riktar sig till barn i grundskolan som inte känner sig utmanade av den befintliga matteundervisningen. Det kan ofta leda till att matematiken inte upplevs som givande, och kan orsaka vantrivsel eller psykiska problem för barnen. Genom Intize träffas de i små grupper om 3-4 barn, där de tillsammans med en mentor får utforska matematikens värld.

I samarbete med FSN kommer den ideella föreningen Intize på besök för att berätta mer om mentorskapet genom denna fysiska lunchföreläsning.

Anmälan mat?
Senast datum för anmälan av mat är fredagen 25/11 (Det kommer även att finnas ett begränsat antal platser på drop-in)
https://forms.gle/gchmm7P1AySPGu7v9

Tid: 30 november 2021 kl 12:15-13:00
Plats? M1

This event will be held in Swedish