Likvidum är en aktör på den svenska finansmarknaden. Vår verksamhet bygger på att hjälpa våra kunder jämföra lån och långivare, så att de kan hitta det bästa alternativet utifrån sina förutsättningar.

Sökbara stipendier 2022

  1. Ekonomi-stipendium
  2. Utlandsstudier-stipendium (Nytt!)

Vem kan söka Likvidums ekonomistipendium?
Studenter som ska skriva eller skriver en kandidat- eller masteruppsats inom ekonomi, lån, sparande, finansiella marknader, tillgångsslag och närliggande ämnen, kan ansöka om vårt stipendium för att finansiera sitt forskningsarbete. Finansieringen kan till exempel gälla litteratur, resor, datainsamling eller andra nödvändiga kostnader som möjliggör en högkvalitativ uppsats.

Hur mycket är stipendiet värt?

5 000 kr


Vem kan söka Likvidums stipendium för utlandsstudier?

Alla studenter som har studerat eller ska studera utomlands!

Krav:

  • Studierna är på heltid
  • Aktivt studerande
  • Folkbokförd i Sverige

Hur mycket är stipendiet värt?

 5 000 kr

Sista ansökningsdag är 2022-12-15

Läs mer här hur du ansöker om Likvidums stipendium