Årskursrepresentanten är en brygga mellan kursansvariga, kursnämnder och studienämnden. Representanten lyfter problem som övergripande gäller klassen och hjälper till att samordna med FSN.

Vid flera intresserade väljs representanten på årskursforum.

Arbetsbeskrivning Årskursrepresentant

Årskurs 1

Lovisa Strange, lstrange@f.kth.se (CTMAT)
Sabina Vranjes, svranjes@kth.se (Flower Power)
Olle Sundberg, olsu@kth.se (Woodstock)
Lucas Johansson, lujoha@kth.se (Attans Bananer)
Madeleine Lindström, madeli@kth.se (Sällskapsresan)


Årskurs 2

Alex Hamben, hamben@kth.se


Årskurs 3

Hannes Karlsson, hankarls@kth.se