En kursnämnd består av två eller tre studenter som läser en viss kurs. Kursnämnden består av frivilliga och tillsätts oftast på de första föreläsningarna, eller av FSN. Ibland är föreläsare inte medvetna om Fysiksektionens rutiner och kan då behöva upplysas om att en kursnämnd ska tillsättas.

Under kusens gång är det vanligt att nämnden framför åsikter till läraren, ofta genom kortare informella samtal men också på lunchmöten med kursansvarig. Kursnämnden håller också FSN kontinuerligt uppdaterade om hur kursen går, förslagsvis med ett mail efter varje lunchmöte. När kursen är slut skriver kursnämnden en utvärdering till underlag för nästa års kursnämnd och för läraren att utveckla kursen.

Som tack för gott samarbete och en välskriven utvärdering tilldelas kursnämndsrepresentanter ett märke. Detta delas ut i samband med tackmiddagen i slutet av vårterminen.

Arbetsbeskrivning kursnämnd

Mall för slutrapport kursnämnd

 

Följande kursnämnder är tillsatta läsåret 20/21:

Årskurs 1

CTFYS

DD1331 - Grundläggande programmering, 5.0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Jörgen Smit, jsmit@kth.se
Magdalena Björk, magdb@kth.se
Josef Anhede, anhede@kth.se


SF1673 - Analys i en variabel, 7.5hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Anton Sundberg (CLGYM), antsu@kth.se
Lovisa Strange (CTMAT), lstrange@kth.se
Hugo Save (CTFYS), hsave@kth.se


SF1121 - Termodynamik, 6.0hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Olle Sundberg, olle11.sundberg@gmail.com
Balder Jörsäter, jorsater@kth.se
Madeleine Lindström, madeli@kth.se
Erik Åman (SI1122, CL), eam@kth.se


SF1672 - Linjär Algebra, 7.5hp

Kursnämnden i period 2-3 består av:

Lovisa Strange (CTMAT), lstrange@kth.se
Emilia Freund (CTFYS), efreund@kth.se
Olle Sundberg (CTFYS), olsu@kth.se
Fanny Enocksson (CL), fannyeno@kth.se


SK1104 - Klassisk Fysik, 7.5hp

Kursnämnden i period 2-3 består av:

Hans Jiang, hansji@kth.se
Sabina Vranjes, svranjes@kth.se
Madeleine Lindström, madeli@kth.se
Bartosz Michno (CL), michno@kth.se


SF1674 - Flervariabelanalys, 7.5hp

Kursnämnden i period 3 består av:

Hans Jiang (CTFYS), hansji@kth.se
Sabina Vranjes (CTFYS), svranjes@kth.se
HUgo Save (CTFYS), hsave@kth.se
Lovisa Strange (CTMAT), lstrange@kth.se


SG1112 - Mekanik I, 9.0hp

Kursnämnden i period 3-4 består av:

Lucas Johansson, lujoha@kth.se
Sabina Vranjes, svranjes@kth.se
Tobias Sunnerdahl (CL), sunnerda@kth.se


SF1901 - Sannolikhet och statistik I, 6.0hp

Kursnämnden i period 4 består av:

Johanna D'Ciofalo Khodaverdian, jdk@kth.se


SK1105 - Experimentell fysik, 4.0hp

Kursnämnden i period 4 består av:

Madeleine Lindström, madeli@kth.se
Jörgen Smit, jsmit@kth.se

 


CTMAT

DD1331 - Grundläggande programmering, 5.0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Carolina Barreira, carbar@kth.se
Laith Ali Basha, laiab@kth.se
Lukas-Marie Jean Stanislas Gamard, gamard@kth.se
Leo Tikkanen, leoti@kth.se


SF1673 - Analys i en variabel, 7.5hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Anton Sundberg (CLGYM), antsu@kth.se
Lovisa Strange (CTMAT), lstrange@kth.se
Hugo Save (CTFYS), hsave@kth.se


SA1006 - Ingenjörsfärdigheter i teknisk matematik, 8.5hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Oscar Persson, operss@kth.se
Felix Almay, almay@kth.se


SF1672 - Linjär algebra, 7.5hp

Kursnämnden i period 2 består av:

Lovisa Strange (CTMAT), lstrange@kth.se
Emilia Freund (CTFYS), efreund@kth.se
Olle Sundberg (CTFYS), olsu@kth.se
Fanny Enocksson (CL), fannyeno@kth.se


SF1918 - Sannolikhetsteori och statistik, 6.0hp

Kursnämnden i period 2 består av:

Lukas Granqvist, lukasgra@kth.se
Linnéa Gyllberg, linneagy@kth.se


SF1674 - Flervariabelanalys, 7.5hp

Kursnämnden i period 3 består av:

Hans Jiang (CTFYS), hansji@kth.se
Sabina Vranjes (CTFYS), svranjes@kth.se
HUgo Save (CTFYS), hsave@kth.se
Lovisa Strange (CTMAT), lstrange@kth.se


DD1320 - Tillämpad datalogi, 6.0hp

Kursnämnden i period 3-4 består av:

Lukas Granqvist, lukasgra@kth.se


SF1550 - Numeriska metoder, grundkurs, 6.0hp

Kursnämnden i period 4 består av:

Elliot Beskow, elliotbe@kth.se
Leo Tikkanen, leoti@kth.se


DD1396 - Parallellprogrammering i introduktion till datalogi, 3.0hp

Kursnämnden i period 4 består av:

PAS CTMAT, pas.ctmat@f.kth.seSG1115 - Partikeldynamik med projekt, 7.5hp

Kursnämnden i period 4 består av:

Lukas Granqvist, lukasgra@kth.se


Årskurs 2

SG1113 - Mekanik, fortsättningskurs, 6.0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

David Ye, davidye@kth.se
Johan Johannisson Lundquist, jjl@kth.se


SK1105 - Experimentell fysik, 4.0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Adam Steif, asteif@kth.se
Jacob Trossing, jacobtr@kth.se
Alva Treutiger, alvat@kth.se


SI1146 - Vektoranalys, 4,0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Marve Grönblad Vesterinen, marvegv@kth.se
Hemming Ma, hemmingm@kth.se


SF1683 - Differentialekvationer och Transformmetoder, 9.0hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Ellen Leonardsson, ellenleo@kth.se
Hubert Hilborn, huberth@kth.se
Alexander Stevens, astev@kth.se
Klara Olofsson, klaraolo@kth.se
Anna-Natalia Pardali Moustakas, anpm2@kth.se


SF1681 - Linjär Algebra, fortsättningskurs, 6.0hp

Kursnämnden i period 2 består av:

Melvin Lagerman, melvinla@kth.se
Victor Hernadi, vhernadi@kth.se
Hemming Ma, hemmingm@kth.se


SH1014 - Modern fysik, 4.0hp

Kursnämnden i period 2 består av:

Johan Johannisson Lundquist, jjl@kth.se
Olof Nordenstorm, olonor@kth.se
John Bradley, jbradley@kth.se
Emma Uddin (CL), euddin@kth.se


SF1544 - Numeriska metoder, grundkurs IV, 6.0hp

Kursnämnden i period 2-3 består av:

Michal Mnich (CL), mnich@kth.se


SI12000 - Fysikens matematiska metoder, 4.0hp

Kursnämnden i period 3 består av:

Fredrik Levin, flev@kth.se
Klara Olofsson, klaraolo@kth.se
Alva Treutinger (CL), alvat@kth.se


SE1055 - Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 9.0hp

Kursnämnden i period 3-4

Johan Johannisson Lundquist, jjl@kth.se
Frida Grönberg, frigro@kth.se
Bartosz Brzuchalski, bartosz@kth.se


DD1327 - Grundläggande datalogi, 6.0hp

Kursnämnden i period 4 består av:

Lukas Werner, lukaswe@kth.se
Björn Thiberg, bthiberg@kth.se


SI1155 - Teoretisk Fysik, 6.0hp

Kursnämnden i period 4 består av:

Ellen Leonardsson, ellenleo@kth.se
Nikhil Srikkanth, nikhilsr@kth.se
Rebecca Remling, remling@kth.se
Nelly Wannberg (CL), nellyw@kth.se


Årskurs 3

EL1000 - Reglerteknik, allmän kurs, 6.0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Emelie Kvarnström, emeliekv@kth.se
Gustav Romare, gromare@kth.se


EI1240 - Teoretisk elektroteknik, 9.0hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Maximilian Dalenmark, mkd@kth.se
Herman Forslund, hermanfo@kth.se
Marcus Johnsson, marcus.johnsons@yahoo.se


SH1015 - Tillämpad modern fysik, 5.0hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Samuel Eriksson Lidbrink, sael@kth.se
Ludvig Lindström, lulinds@kth.se


SG1218 - Strömningsmekanik, 4.0hp

Kursnämnden i period 2 består av:

Albert Sund, albesa@kth.se
Filip Frisk, ffrisk@kth.se


SI1336 - Simulering och modellering, 6.0hp

Kursnämnden i period 2 består av:

Albert Sund, albesa@kth.se
Filip Frisk, ffrisk@kth.se


SI1162 - Statistisk fysik, 7.5hp

Kursnämnden i period 3 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


SI1677 - Analysens grunder, 7.5hp

Kursnämnden i period 3-4 består av:

Gustav Romare, gromare@kth.se
Noa Vikman, nvikman@kth.se


SI1678 - Grupper och ringar, 7.5hp

Kursnämnden i period 3 består av:

Kursnämnden inte tillsatt än.


Kandidatexamensarbete

Kursnämnden i period 3-4 består av:

Kursnämnden inte tillsatt än.