En kursnämnd består oftast av två eller tre, som läser en viss kurs. Kursnämnden består av frivilliga och tillsätts oftast på de första föreläsningarna, eller av FSN. Ibland är föreläsare inte medvetna om Fysiksektionens rutiner och kan då behöva upplysas om att en kursnämnd ska tillsättas.

Under kusens gång är det vanligt att nämnden framför åsikter till läraren, ofta genom kortare informella samtal men också på lunchmöten med kursansvarig. Kursnämnden håller också FSN kontinuerligt uppdaterade om hur kursen går, förslagsvis med ett mail efter varje lunchmöte. När kursen är slut skriver kursnämnden en utvärdering till underlag för nästa års kursnämnd och för läraren att utveckla kursen.

Följande kursnämnder är tillsatta läsåret 16/17:

Årskurs 1

DD1331 - Grundläggande programmering, 5.0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Jonathan Jilg, jonathan@jilg.se
Lovisa Julin, lovisa.julin@gmail.com


SF1672 - Linjär Algebra, 7.5hp

Kursnämnden i period 2-3 består av:

Orgil Jargalsaikhan, orgil1997@gmail.com
Jonathan Jilg, jonathan@jilg.se


SF1673 - Analys i en variabel, 7.5hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Orgil Jargalsaikhan, orgil1997@gmail.com
Sabina Guthiem, sabina@motheraretheartists.com


SK1104 - Klassisk Fysik, 7.5hp

Kursnämnden i period 2-3 består av:

Evelina Stenseth, evelinastenseth@gmail.com
Orgil Jargalsaikhan, orgil1997@gmail.com
Filip Axelsson, axelsson_filip@outlook.com


SF1674 - Flervariabelanalys, 7.5hp

Kursnämnden i period 3 består av:

Erik Rydving, erydving@kth.se
Bianca Otake, Otake@kth.se


SG1112 - Mekanik I, 9.ohp

Kursnämnden i period 3-4 består av:

Agnes Berg, agnesberg@hotmail.com
Melker Högberg, melkerhoglund@gmail.com


SF1901 - Sannolikhet och statistik I, 6.0hp

Period 4

Kursnämnden inte tillsatt än.


SI1146 - Vektoranalys, 4.0hp

Period 4

Yashar Honarmadi, yasharhon@gmail.com


Årskurs 2

SF1628 - Komplex Analys, 6.0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Gustav Brage, gbrage@kth.se
Jesper Larsson, y.jesperlarsson@gmail.com


SI1140 - Fysikens matematiska metoder, 9.0hp

Kursnämnden i period 1 och 3 består av:

Jakob Huber, jhuber@kth.se
Anton Karlsson, e.anton.karlsson@gmail.com


SF1629 - Differentialekvationer och Transformer II, 9.0hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Ulrika Wennberg, ulrwen@kth.se
Emil Gnem, egnem@kth.se


SG1113 - Mekanik, fortsättningskurs, 6.0hp

Kursnämnden i period 2 består av:

Hanna Kerek, hkerek@kth.se
Gustav Edholm, edho@kth.se


SF1544 - Numeriska metoder, grundkurs IV, 6.0hp

Kursnämnden i period 2-3 består av:

Christina Ghawi, Cghawi@kth.se
Oscar Örnberg, oornberg@kth.se


SF1901 - Sannolikhetsteori och statistik I, 6.0hp

Kursnämnden i period 3 består av:

Hanna Kerek, hkerek@kth.se
Emil Gnem, egnem@kth.se


SE1055 - Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 9.0hp

Period 3-4

Louise Abrahamsson Kwetczer, Louisekw@kth.se
Mustafa Adnan, musadn@kth.se


SH1012 - Modern fysik, 9.0hp

Period 3-4

Adam Denieli, adaneili@kth.se
Mikael Lyth, mikaelly@kth.se


EI1240 - Teoretisk elektroteknik, 9.0hp

Period 4

Kursnämnden inte tillsatt än


SI1155 - Teoretisk Fysik, 6.0hp

Theodor Staffas, tstaffas@kth.se


DD1327 - Grundläggande datalogi, 6.0hp

Kursnämnden är ännu inte tillsatt


Årskurs 3

EI1240 - Teoretisk elektroteknik, 9.0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Anna Hekilää, annhei@kth.se
Axel Rönnberg, axelron@kth.se
Maximilian Karlström, maxik@kth.se


EL1000 - Reglerteknik, allmän kurs, 6.0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Sina Mozayyan, siname@kth.se
Simon Lindståhl, simon.lindstaahl@gmail.com


SI1151 - Kvantfysik, 6,0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Kezban Colak, keziban@kth.se
Gustav Brage, gbrage@kth.se


SG1215 - Strömningsmekanik, 4.0hp

Kursnämnden i period 2 består av:

Magnus Sönnerlind, magson@kth.se
Gustav Brage, gbrage@kth.se


SI1161 - Statistisk fysik, 6.0hp

Kursnämnden i period 2 består av:

Daniel Kempe, dkempe@kth.se
Jonathan Johansen, emmaj4@kth.se


DD1346 - Objektorienterade programkonstruktion, 6.0hp

Kursnämnden i period 2-3 består av:

Anton Björnberg, antonbjo@kth.se
Sina Mozayyan, siname@kth.se


IM2601 - Fasta tillståndets fysik, 6.0hp

Kursnämnden i period 3-4 består av:

Anna Hekilää, annhei@kth.se
Sina Mozayyan, siname@kth.se