En kursnämnd består oftast av två eller tre, som läser en viss kurs. Kursnämnden består av frivilliga och tillsätts oftast på de första föreläsningarna, eller av FSN. Ibland är föreläsare inte medvetna om Fysiksektionens rutiner och kan då behöva upplysas om att en kursnämnd ska tillsättas.

Under kusens gång är det vanligt att nämnden framför åsikter till läraren, ofta genom kortare informella samtal men också på lunchmöten med kursansvarig. Kursnämnden håller också FSN kontinuerligt uppdaterade om hur kursen går, förslagsvis med ett mail efter varje lunchmöte. När kursen är slut skriver kursnämnden en utvärdering till underlag för nästa års kursnämnd och för läraren att utveckla kursen.

Arbetsbeskrivning kursnämnd

Mall för slutrapport kursnämnd

Följande kursnämnder är tillsatta läsåret 19/20:

Årskurs 1

DD1331 - Grundläggande programmering, 5.0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Otto Lindstam, ottol@kth.se
Theo Ingelstam, theoi@kth.se
Ellen Leonardsson, ellenleo@kth.se
Samuel Bayley Eriksson, sambe@kth.se


SF1673 - Analys i en variabel, 7.5hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Alva Treutiger, alvat@kth.se
Felix Bengtsson, fbengtss@kth.se
Hubert Hilborn, huberth@kth.se


SF1121 - Termodynamik, 6.0hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Nadja Widén, nadjaw@kth.se
Frida Grönberg, frigro@kth.se


SF1672 - Linjär Algebra, 7.5hp

Kursnämnden i period 2-3 består av:

Samuel Bayley Eriksson, sambe@kth.se
Klara Olofsson, klaraolo@kth.se
Sarah Magnusson, sarahmag@kth.se


SK1104 - Klassisk Fysik, 7.5hp

Kursnämnden i period 2-3 består av:

Nikhil Srikkanth, nikhilsr@kth.se
Adrian Jonsson Sjödin, adriansj@kth.se


SF1674 - Flervariabelanalys, 7.5hp

Kursnämnden i period 3 består av:

Nikolina Bellon, nbellon@kth.se
Sarah Magnusson, sarahmag@kth.se
Alva Treutiger, alvat@kth.se


SG1112 - Mekanik I, 9.0hp

Kursnämnden i period 3-4 består av:

David Ye, davidye@kth.se
Theo Ingelstam, theoi@kth.se
Emma Uddin (CL), euddin@kth.se


SF1901 - Sannolikhet och statistik I, 6.0hp

Kursnämnden i period 4 består av:

Theo Ingelstam, theoi@kth.se
Klara Olofsson, klaraolo@kth.se


SK1105 - Experimentell fysik, 4.0hp

Kursnämnden i period 4 består av:

Adam Steif, asteif@kth.se
Jacob Trossing, jacobtr@kth.se


Årskurs 2

SG1113 - Mekanik, fortsättningskurs, 6.0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Hannes Karlsson, hankarls@kth.se
Morris Eriksson, morriser@kth.se


SK1105 - Experimentell fysik, 4.0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Samuel Eriksson Lidbrink, sael@kth.se
Hanna Israelsson, hannaisr@kth.se


SF1683 - Differentialekvationer och Transformmetoder, 9.0hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Hanna Israelsson, hannaisr@kth.se
David Opseth, dopseth@kth.se


SF1681 - Linjär Algebra, fortsättningskurs, 6.0hp

Kursnämnden i period 2 består av:

Alexander Willemsen, awill@kth.se
Jonathan Hornewall, jonhor@kth.se
Theo Brolin, theobr@kth.se
Isabel Sondén, isonden@kth.se


SH1014 - Modern fysik, 4.0hp

Kursnämnden i period 2 består av:

Andreas Wrife, awrife@kth.se
Anja Saksi, saksi@kth.se
Jonathan Hornewall, jonhor@kth.se


SF1544 - Numeriska metoder, grundkurs IV, 6.0hp

Kursnämnden i period 2-3 består av:

Noa Vikman, nvikman@kth.se
Gustav Romare, gromare@kth.se


SI12000 - Fysikens matematiska metoder, 4.0hp

Kursnämnden i period 3 består av:

Jonathan Hornewall, jonhor@kth.se
Ludvig Lindström, lulinds@kth.se
Alexander Willemsen, awill@kth.se
Albin Lundell (CL), alblun@kth.se


SE1055 - Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 9.0hp

Kursnämnden i period 3-4

Jakob Nylöf, jnylof@kth.se
Samuel Eriksson Lidbrink, sael@kth.se
Orgil Jargalsaikhan, orgil@kth.se


DD1327 - Grundläggande datalogi, 6.0hp

Kursnämnden i period 4 består av:

Markus Magnusson, markmag@kth.se
Henry Jacobsson, henryj@kth.se


SI1155 - Teoretisk Fysik, 6.0hp

Kursnämnden i period 4 består av:

Koray Amico Kulbay, kkulbay@kth.se
Sebastian Alveteg, sebla@kth.se
Niklas Karlsson (CL), niklakar@kth.se
Elvira Moser (MEDTEK), emoser@kth.se


Årskurs 3

EL1000 - Reglerteknik, allmän kurs, 6.0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Isak Ågren, isakag@kth.se
Johan Larsson, johlar2@kth.se


EI1240 - Teoretisk elektroteknik, 9.0hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Victor Pontéus, ponteus@kth.se
Hanna Kylhammar, hannaky@kth.se


SH1015 - Tillämpad modern fysik, 5.0hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Mina Beigi, minabb@kth.se
Jonte Risberg, jris@kth.se


SG1218 - Strömningsmekanik, 4.0hp

Kursnämnden i period 2 består av:

Mina Beigi, minabb@kth.se
Sebastian Myrbäck, smyrback@kth.se


SI1336 - Simulering och modellering, 6.0hp

Kursnämnden i period 2 består av:

Frans Nyberg, fransnz@kth.se
Ivan Zelenin, ivanz@kth.se


SI1162 - Statistisk fysik, 7.5hp

Kursnämnden i period 3 består av:

Yashar Honarmandi, yasharh@kth.se
Gabriel Boström, gabbos@kth.se


SI1677 - Analysens grunder, 7.5hp

Kursnämnden i period 3-4 består av:

Sebastian Myrbäck, smyrback@kth.se


SI1678 - Grupper och ringar, 7.5hp

Kursnämnden i period 3 består av:

Kursnämnden inte tillsatt än.


Kandidatexamensarbete

Kursnämnden i period 3-4 består av:

Teo Elmfeldt, teoel@kth.se