En kursnämnd består av två eller tre studenter som läser en viss kurs. Kursnämnden består av frivilliga och tillsätts oftast på de första föreläsningarna, eller av FSN. Ibland är föreläsare inte medvetna om Fysiksektionens rutiner och kan då behöva upplysas om att en kursnämnd ska tillsättas.

Under kusens gång är det vanligt att nämnden framför åsikter till läraren, ofta genom kortare informella samtal men också på lunchmöten med kursansvarig. Kursnämnden håller också FSN kontinuerligt uppdaterade om hur kursen går, förslagsvis med ett mail efter varje lunchmöte. När kursen är slut skriver kursnämnden en utvärdering till underlag för nästa års kursnämnd och för läraren att utveckla kursen.

Som tack för gott samarbete och en välskriven utvärdering tilldelas kursnämndsrepresentanter ett märke. Detta delas ut i samband med tackmiddagen i slutet av vårterminen.

Arbetsbeskrivning kursnämnd

Mall för slutrapport kursnämnd

 

Följande kursnämnder är tillsatta läsåret 20/21:

Årskurs 1

CTFYS

DD1331 - Grundläggande programmering, 5.0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Jörgen Smit, jsmit@kth.se
Magdalena Björk, magdb@kth.se
Josef Anhede, anhede@kth.se


SF1673 - Analys i en variabel, 7.5hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Anton Sundberg (CLGYM), antsu@kth.se
Lovisa Strange (CTMAT), lstrange@kth.se
Hugo Save (CTFYS), hsave@kth.se


SF1121 - Termodynamik, 6.0hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Olle Sundberg, olle11.sundberg@gmail.com
Balder Jörsäter, jorsater@kth.se
Madeleine Lindström, madeli@kth.se
Erik Åman (SI1122, CL), eam@kth.se


SF1672 - Linjär Algebra, 7.5hp

Kursnämnden i period 2-3 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


SK1104 - Klassisk Fysik, 7.5hp

Kursnämnden i period 2-3 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


SF1674 - Flervariabelanalys, 7.5hp

Kursnämnden i period 3 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


SG1112 - Mekanik I, 9.0hp

Kursnämnden i period 3-4 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


SF1901 - Sannolikhet och statistik I, 6.0hp

Kursnämnden i period 4 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


SK1105 - Experimentell fysik, 4.0hp

Kursnämnden i period 4 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.

 


CTMAT

DD1331 - Grundläggande programmering, 5.0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Carolina Barreira, carbar@kth.se
Laith Ali Basha, laiab@kth.se
Lukas-Marie Jean Stanislas Gamard, gamard@kth.se
Leo Tikkanen, leoti@kth.se


SF1673 - Analys i en variabel, 7.5hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Anton Sundberg (CLGYM), antsu@kth.se
Lovisa Strange (CTMAT), lstrange@kth.se
Hugo Save (CTFYS), hsave@kth.se


SA1006 - Ingenjörsfärdigheter i teknisk matematik, 8.5hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Oscar Persson, operss@kth.se
Felix Almay, almay@kth.se


SF1672 - Linjär algebra, 7.5hp

Kursnämnden i period 2-3 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


SF1918 - Sannolikhetsteori och statistik, 6.0hp

Kursnämnden i period 2-3 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


SF1674 - Flervariabelanalys, 7.5hp

Kursnämnden i period 3 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


DD1320 - Tillämpad datalogi, 6.0hp

Kursnämnden i period 3-4 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


SF1550 - Numeriska metoder, grundkurs, 6.0hp

Kursnämnden i period 4 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


DD1396 - Parallellprogrammering i introduktion till datalogi, 3.0hp

Kursnämnden i period 4 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.SG1115 - Partikeldynamik med projekt, 7.5hp

Kursnämnden i period 4 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än


Årskurs 2

SG1113 - Mekanik, fortsättningskurs, 6.0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

David Ye, davidye@kth.se
Johan Johannisson Lundquist, jjl@kth.se


SK1105 - Experimentell fysik, 4.0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Adam Steif, asteif@kth.se
Jacob Trossing, jacobtr@kth.se
Alva Treutiger, alvat@kth.se


SI1146 - Vektoranalys, 4,0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Marve Grönblad Vesterinen, marvegv@kth.se
Hemming Ma, hemmingm@kth.se


SF1683 - Differentialekvationer och Transformmetoder, 9.0hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Ellen Leonardsson, ellenleo@kth.se
Hubert Hilborn, huberth@kth.se
Alexander Stevens, astev@kth.se
Klara Olofsson, klaraolo@kth.se
Anna-Natalia Pardali Moustakas, anpm2@kth.se


SF1681 - Linjär Algebra, fortsättningskurs, 6.0hp

Kursnämnden i period 2 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


SH1014 - Modern fysik, 4.0hp

Kursnämnden i period 2 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


SF1544 - Numeriska metoder, grundkurs IV, 6.0hp

Kursnämnden i period 2-3 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


SI12000 - Fysikens matematiska metoder, 4.0hp

Kursnämnden i period 3 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


SE1055 - Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 9.0hp

Kursnämnden i period 3-4

Kursnämnd inte tillsatt än.


DD1327 - Grundläggande datalogi, 6.0hp

Kursnämnden i period 4 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


SI1155 - Teoretisk Fysik, 6.0hp

Kursnämnden i period 4 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


Årskurs 3

EL1000 - Reglerteknik, allmän kurs, 6.0hp

Kursnämnden i period 1 består av:

Emelie Kvarnström, emeliekv@kth.se
Gustav Romare, gromare@kth.se


EI1240 - Teoretisk elektroteknik, 9.0hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Maximilian Dalenmark, mkd@kth.se
Herman Forslund, hermanfo@kth.se
Marcus Johnsson, marcus.johnsons@yahoo.se


SH1015 - Tillämpad modern fysik, 5.0hp

Kursnämnden i period 1-2 består av:

Samuel Eriksson Lidbrink
Ludvig Lindström, lulinds@kth.se


SG1218 - Strömningsmekanik, 4.0hp

Kursnämnden i period 2 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


SI1336 - Simulering och modellering, 6.0hp

Kursnämnden i period 2 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


SI1162 - Statistisk fysik, 7.5hp

Kursnämnden i period 3 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


SI1677 - Analysens grunder, 7.5hp

Kursnämnden i period 3-4 består av:

Kursnämnd inte tillsatt än.


SI1678 - Grupper och ringar, 7.5hp

Kursnämnden i period 3 består av:

Kursnämnden inte tillsatt än.


Kandidatexamensarbete

Kursnämnden i period 3-4 består av:

Kursnämnden inte tillsatt än.