Numerisk analys söker assistenter!

KTH-studenter som är intresserade av att arbeta som övningsassistenter eller labassistenter i grundkurser i numerisk analys kan söka tjänsten “Amanuenser sökes till institutionen för matematik 2021” (referensnummer S-2021-0236) som finns på KTHs intranät: https://intra.kth.se/anstallning/lediga-jobb-internt. Ange i ansökan vilken del av Matematik ansökan

Läs mer

Kursenkät P2

Nu finns mittperiodenkäten för kurser som läses i P2 ute. Fyll i den och dela med dig av dina tankar och åsikter kring kurserna! Länk till enkäten: https://forms.gle/756JmyKJd42zCKr18

Årskursforum

Periodens årskursforum hålls via Zoom på länken  https://kth-se.zoom.us/j/68745909415. Eftersom de är över lunch är det helt ok att äta lunch under tiden! Tiderna är som följer: F-20 Fotnot, CTFYS: Måndag 16/11 12:00F-20 Fotnot, CTMAT: Onsdag 18/11 12:00F-19 Fasett: Tisdag 17/11

Läs mer

Avslutande kursenkät P1, 2020

Nu är den avslutande kursenkäten för P1 ute. Svara och dela med dig av dina erfarenheter. Länk: https://forms.gle/oGHDBeLEGueSYJhG7

FSN-logo

Bli kursnämnd!

Sök till att bli kursnämnd i någon av de kurser som börjar i period 2! Mer info om vad det innebär att vara kursnämnd hittar du här. Oavsett om du varit kursnämnd flera gånger förut eller aldrig hade hört talas

Läs mer

Märken till kursnämnder och övriga FSN:are

Fysiksektionens Studienämnd har nu tagit steget och införskaffat märken. Inte bara ett märke, inte heller bara fem exemplar av en design på märke, utan jättemånga märken i hela fem olika designer! Märkena erhålles enligt följande principer: Rött blad: Kursnämnder som

Läs mer

Mittkursenkät P1, 2020

Hej! Läsårets första kursenkät är ute och går att svara på nu! Genom kursenkäten kan du anonymt dela med dig av dina erfarenherer från kurserna. Resultaten presenteras sedan inför lärare och kursansvariga för att göra era kurser och er utbildning

Läs mer

Till er som missade…

För er som missade det på mottagningen, låt oss presentera… Fysiksektionens Studienämnd! https://youtu.be/1QCXxEeQ9LQ